Wie wint de EA-Award 2024?

Het is weer mogelijk om kandidaten voor te dragen voor de EA-Award. Dit is een prijs die in 1993 door Eurovision Artists in het leven is geroepen en jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon, personen, een organisatie of initiatief uit Nederland of België die het Eurovisie Songfestival op een bijzondere wijze heeft of hebben gepromoot in de media.

Een kandidaat moet, om voor de prijs in aanmerking te komen, tussen 1 juni vorig jaar en 31 mei van dit jaar aantoonbaar en op bijzondere wijze hebben bijgedragen aan de promotie van het Eurovisie Songfestival in Nederland en/of België. Personen of organisaties die de prijs eerder hebben gewonnen kunnen de prijs niet opnieuw winnen voor hetzelfde of voor een soortgelijk initiatief. Artiesten die hebben deelgenomen aan het Eurovisie Songfestival of betrokkenen bij de Nederlandse of Belgische inzending kunnen de prijs niet winnen voor activiteiten die voortvloeien uit hun deelname of de promotie daarvan. Medewerkers van Eurovision Artists kunnen niet genomineerd worden voor activiteiten die voor Eurovision Artists zijn verricht.

Ken jij die ene persoon, organisatie of initiatief die voor de EA-Award 2024 in aanmerking zou moeten komen? We horen het graag. Het is mogelijk kandidaten voor te dragen via onderstaand reactieformulier, dit kan tot en met 15 juni. Na 15 juni zal het bestuur van Eurovision Artists toetsen welke voorgedragen kandidaten aan de criteria voldoen en op basis daarvan een lijst met kandidaten voor de prijs van dit jaar opstellen. Vervolgens zal via stemmingen op deze website eerst worden bepaald welke 3 kandidaten een officiële nominatie krijgen en vervolgens welke genomineerde de EA-Award van dit jaar wint.

Een overzicht met eerdere winnaars van de EA-Award vind je hier.


Naam :
E-mail adres :
 
Genomineerde :
Nominatiereden :